WATER PIPE STEAM BOILER / บอยเลอร์เชื้อเพลิงแข็งท่อน้ำ ถ่านหิน กะลาปาล์ม

บอยเลอร์ท่อน้ำขนาดใหญ่ (Water Pipe Steam Boiler)

Water Pipe Steam Boiler

 

 

 

 

 
-การระเหยเป็นไอน้ำ(Evaparation) 4 – 25 ตัน/ชั่วโมง (ton/hr.)
-เชื้อเพลิง(Fuel) : ถ่านหิน(Coal) ,กะลาปาล์ม(Palm shell type) เป็นต้น(etc.)