เกี่ยวกับเรา

20160303_103130

ความเป็นมาของบริษํท

บริษัท ที เอช บอยเลอร์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งบริษํทในปี ค.ศ. 1994 เป็นผู้ผลิต และนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทย-ไต้หวัน(THAILAND – TAIWAN) ทั้งสินค้าใหม่และสินค้ามือสอง ที่มีคุณภาพ พร้อมงานบริการ(Service)หลังการขายให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างดีเสมอมา

 

 

 

20170930_115349บริการขนรับ-ส่ง

เรามีความพร้อมด้านการขนรับ-ส่งที่รวดเร็วและปลอดภัยไว้ให้แก่ลูกค้า เป็นอย่างดี