ผลงาน

  • งานติดตั้งสตีมบอยเลอร์ ,หม้อต้มไอน้ำ (Steam Boiler Installation Work)
    Once through Steam Boiler

-Once Through Steam Boiler, Evaporation:1,000 Kg/Hr., Fuel : LPG Gas

บอยเลอร์ ,หม้อต้มไอน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Horizontal Fire(Smoke) Tube  Boiler, Evaporation:6,000 and 10,800 Kg/Hr., Fuel : Heavy Oil

บอยเลอร์ Boiler 2.4 ตัน

 

 

 

 

 

 

 

-Horizontal Fire(Smoke) Tube Boiler, Evaporation:2,400 Kg/Hr., Fuel : Heavy Oil

-Horizontal Fire(Smoke) Tube Boiler, Evaporation:3,000 Kg/Hr., Fuel : Heavy Oil

-Horizontal Fire(Smoke) Tube Boiler, Evaporation:3,000 Kg/Hr., Fuel : Heavy Oil

-Horizontal Fire(Smoke) Tube Boiler, Evaporation:1,200 Kg/Hr., Fuel : LPG Gas

-Horizontal Fire(Smoke) Tube Boiler, Evaporation:1,200 Kg/Hr., Fuel : LPG Gas

-Horizontal Fire(Smoke) Tube Boiler, Evaporation:2,400 Kg/Hr., Fuel : Heavy Oil

-Horizontal Fire(Smoke) Tube Boiler, Evaporation:2,400 Kg/Hr., Fuel : Heavy Oil

บอยเลอร์เชื้อเพลิงถ่านหิน Coal Fuel

-Water Pipe Steam Boiler, Evaporation:18,000 Kg/Hr., Fuel : Coal

  • งานติดตั้งฮอทออยล์ ,เทอร์โมออยล์ (Thermal Oil Heater(Hot Oil) Installation Work)

 

Thermal Oil Heater (Hot Oil)

Thermal Oil Heater Boiler, Hot Oi

-Thermal Oil Heater (Hot Oil) ,Capacity : 2,000,000 KCAL ,Fuel : Natural Gas (NG)

 

 

  • อุปกรณ์เสริม(Accessories)

 

Steam Header
Steam Header

Stainless Feed Water Tank

Stainless Feed Water Tank

Stainless tank at User

Stainless Tank at User (55 ton)

ท่อน้ำมัน ฮิตเตอร์ คอยล์

Heater Coil (Hot Oil) at User

 

ยก ติดตั้ง ปล่องควันสแตนเลส lift installation stainlesschimney บอยเลอร์ Boiler thboiler ฮอทออยล์ Hotoil เทอร์โมออยล์ Thermo_oil

Stainless Chimney

Pipe, Tank, Duct Insulation Work

Insulation Work of Pipe and Tank

 

หุ้มฉนวนกันความร้อนถัง 80ตัน (ทรงตั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulation Work of Tank

หุ้มฉนวนกันความร้อนท่อไอเสียบอยเลอร์ (Exhaust of Boiler)

Insulation Work of Exhaust Duct